Pagina opties

Groter

Landelijke regelingen en informatie van de Rijksoverheid voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.

Via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) kunt u een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Aanvraag via de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Vanaf 30 maart ook aan te vragen voor ondernemers in de non-food sector.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. De NOW kan aangevraagd worden via de site van de UWV

Belastingmaatregelen voor ondernemers door de belastingdienst

De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Voor lokale belastingen heeft de gemeente eigen maatregelen getroffen.

Meer informatie voor ondernemers

Op de website van de Rijksoverheid staat alle informatie van het Rijk verzameld. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een telefonisch loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.